ВАЛЕНТИНУ АНДРІЙОВИЧУ ЯБЛОНСЬКОМУ – 90!

Автор: | Опубліковано Наші ювілеї Немає коментарів

Валентин Андрійович ЯБЛОНСЬКИЙ – громадський діяч, народний депутат України ІІ скликання, український учений у галузі освіти, історії, ветеринарної медицини. Доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України (1995), академік-засновник Академії наук вищої школи України (1992). Він народився 8 грудня 1930 р. в с.Вербень Демидівського району Рівненської області в родині священика. Закінчив Львівський ветеринарний інститут (1953), після чого працював головним ветеринарним лікарем Магерівського району Львівської області (1953-1959). Із 1959 по 1962 рік навчався в аспірантурі НДІ землеробства і тваринництва західних районів УРСР. Після успішного захисту в 1962 році кандидатської дисертації та здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук, Валентин Андрійович до 1967 року працював на Передкарпатській сільськогосподарській дослідній станції МСГ УРСР на посаді заступника директора з наукової роботи. В цей час він активно займався вивченням обміну речовин у спермі різних видів сільськогосподарських тварин, одним із перших освоїв та провів електрофоретичний аналіз білків сперми.

З 1968 по 1972 рік працював на викладацькій роботі (старший викладач, доцент, завідувач кафедри ветеринарії) в Кабардино-Балкарському держуніверситеті (м. Нальчик). В 1971 році рішенням ВАК затверджений у вченому званні доцента кафедри «ветеринарія» (акушерство і штучне осіменіння). У 1970 році успішно захистив докторську дисертацію, а в 1971 році рішенням ВАК йому був присуджений ступінь доктора біологічних наук.

25 серпня 1972 року рішенням конкурсної комісії В.А. Яблонський обраний на посаду завідувача кафедри фізіології і акушерства сільськогосподарських тварин Кам’янець-Подільського сільгоспінституту (нині Подільський державний аграрно-технічний університет) і до листопада 1998 року працював у нашому вузі. В листопаді 1973 року Валентин Андрійович затверджений в званні професора по кафедрі «Фізіологія, біохімія, ветеринарне акушерство і штучне осіменіння». Впродовж 1973-1975 рр. – декан зооінженерного факультету, а з січня 1975 року по 1998 рік – проректор з наукової роботи.

В.А. Яблонський ініціатор створення факультету ветеринарної медицини у К-ПСГІ (1979), де 15 років очолював кафедру ветеринарного акушерства і хірургії. На базі кафедри ним була створена науково-дослідна лабораторія імунології відтворення ссавців, підрозділ трансплантації ембріонів, де і нині проводяться фундаментальні та прикладні дослідження, ведеться наукова та практична робота з держбюджетних та госпдоговірних тематик.

Професор В.А. Яблонський створив наукову школу з імунології репродукції тварин та одним із перших вітчизняних учених став членом Міжнародної асоціації імунологів, є визнаним фундатором наукової школи ветеринарної імунології відтворення на теренах СНД. У травні 1991 року в Ріо-де-Жанейро професор В.А. Яблонський на конкурсній основі був обраний віце-президентом Всесвітньої асоціації ветеринарної освіти.
Він автор понад 300 наукових праць (із них – 2 довідники, 11 навчальних посібників, підручники, 7 монографій), численних публікацій в ЗМІ тощо.

Результати науково-дослідної роботи В.А. Яблонського особисто представлялися на наукових форумах у Японії, Польщі, США, Болгарії, Канаді, Німеччині, Італії, Голландії, Хорватії, Чехії, країнах СНД. Слід відзначити, що в період розпалу «холодної» війни склад радянських зарубіжних делегацій не перевищував 3-4 чоловік. По суті, в ті роки професор В.А. Яблонський був єдиним представником української імунології та ветеринарної науки на міжнародних наукових форумах за кордоном. Вільно володіючи німецькою, англійською, польською, чеською та іншими європейськими мовами, він активно налагоджував творчі зв’язки з провідними зарубіжними вченими та науковими школами. І нині на адресу нашого університету на ім’я професора В.А. Яблонського з-за кордону надходять листи, запрошення, поздоровлення, періодична література тощо.

За вклад у вітчизняну науку та багаторічну науково-педагогічну діяльність Валентин Андрійович неодноразово отримував урядові подяки, йому присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України (1992), він – лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2005), нагороджений медаллю імені Івана Мазепи (2018).

Будучи видатним вченим та педагогом, професор В.А. Яблонський активно займається громадською роботою: він – народний депутат ІІ скликання. Під час роботи у Верховній Раді депутат Валентин Андрійович як голова підкомісії з науки займався питаннями реформування вищої школи – один із авторів закону «Про освіту», а також законів «Про основи державної політики в галузі наукової та науково-технічної діяльності», «Про ветеринарну медицину». Як член Ради Європи гідно представляв нашу державу у 1995-1997 роках в Раді Європи, неодноразово виступав на її засіданнях.

Народний депутат В.А.Яблонський є співавтором Європейської Конвенції з біоетики (про клонування організмів) – «Про захист людини від невмілого застосування досягнень науки та біотехнології», 1998; разом з депутатом Л.Глухівським у Всесвітній асоціації інтелектуальної власності (м. Женева) відстояв створення Українського патентного відомства всупереч пропонованій Євро-Азійській структурі.

Народний депутат В.А. Яблонський вніс значний вклад у збереження та відновлення нашого міста, розвиток Подільського регіону, Подільської аграрно-технічної академії (університету) та інших навчальних закладів Кам’янця-Подільського, відповідально ставився до своїх депутатських обов’язків, за що удостоєний звання «Почесний громадянин» нашого міста.

З 1998 року В.А.Яблонський – професор Національного аграрного університету, член ВАК України, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, директор навчально-наукового центру незаразних хвороб тварин НАУ, професор кафедри ветеринарного акушерства, гінекології і біотехнології НАУ, з 2004 р. академік-секретар аграрного відділення АН ВШ України та член Президії АН ВШ України. Він є автором першого вітчизняного підручника з ветеринарного акушерства українською та англійською мовами. За 55 років роботи в науці та вищій освіті вніс свій вклад у підготовку та підвищення кваліфікації біля 15 тисяч фахівців, підготував 5 докторів та 25 кандидатів наук.

Професійна і громадська діяльність Валентина Андрійовича – це шлях надзвичайно патріотичної людини, яка істинно любить Україну: «…Я щасливий тим, що хоч маленьку дещицю зробив для свого народу, його освіти, науки, що вніс свою кровинку в утвердження української державності…». В цих словах сутність, характер і покликання професора В.А. Яблонського.

Олександр БОДНАР, випускник ветеринарного факультету К-ПСГІ 1985 року, кандидат біологічних наук, доцент, учень В.А. Яблонського.

Поділитися в соціальних мережах

Додати коментар