Офіційно про районний бюджет Кам’янець-Подільського району на 2019 рік

Автор: | Опубліковано Новини Немає коментарів

РІШЕННЯ

тридцять третьої (позачергової)  сесії VIІ скликання

  21 грудня   2018 р.             м. Кам’янець-Подільський                             №4

 

Про районний бюджет на 2019 рік

 

Розглянувши подання районної державної адміністрації, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі 384 091 260 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 381 344 521  гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету  –  2 746 739 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

–  видатки районного бюджету у сумі 384 091 260 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 381 344 521 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 746 739 гривень;

 оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.1. Дозволити райдержадміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в районному бюджеті на 2019 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків районного бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного і місцевих бюджетів та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів районного бюджету, сільськими радами з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до районного бюджету на 2019 рік.

3.2. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації протягом бюджетного року здійснювати перерозподіл видатків соціального характеру, передбачених у загальному фонді районного бюджету між бюджетними програмами в розрізі економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій, виплат та допомоги населенню з наступним інформуванням районної ради.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до районного бюджету на 2019 рік.

3.3. У разі розподілу (перерозподілу) департаментом фінансів облдержадміністрації обсягів дотацій та субвенцій з державного та обласного бюджетів на допомоги, пільги, субсидії, інші соціальні виплати, в тому числі понад обсяги, враховані в районному бюджеті на 2019 рік, дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації в міжсесійний період вносити зміни у міжбюджетні трансферти та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів головному розпоряднику коштів, збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків районного бюджету згідно службового розпорядження управління фінансів, погодженого головою постійної комісії з питань прогнозування, бюджету і фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва, інвестицій та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності з наступним інформуванням районної ради.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до районного бюджету на 2019 рік.

 1. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4 107 245 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім пункту 111 частини 1 цієї статті).
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені пунктом 111 частини 1 статті 97 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та повернення кредитів, наданих з районного бюджету у минулих роках індивідуальним сільським забудовникам та громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. 8. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, з наступним інформуванням районної ради.
 2. 9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до районного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. 10. У процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету управління фінансів райдержадміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюються за рішенням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. Якщо після прийняття районною радою рішення про районний бюджет на 2019 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань прогнозування, бюджету і фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва, інвестицій та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

 1. Затвердити обсяг трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2019 рік, обрахований згідно Формули, наведеної в додатку 5 до цього рішення. Перерахування зазначених у даному додатку трансфертів здійснювати відповідно до бюджетних призначень, затверджених розписом районного бюджету на 2019 рік.

Дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації здійснювати протягом 2019 року перерозподіл загального фонду районного бюджету по трансфертах з районного бюджету сільським бюджетам між їх видами та між бюджетами, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань прогнозування, бюджету і фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва, інвестицій та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до районного бюджету на 2019 рік.

 1. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 2. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15.Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради та постійну комісію районної ради з питань прогнозування, бюджету і фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва, інвестицій та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (голова комісії Шевчук В.І.).

 

 

Голова районної ради                                                                В. Кривак

Поділитися в соціальних мережах

Додати коментар